Previous slide
Next slide

História Ľudovej školy v Španej Doline

Najstaršia správa o škole na Španej Doline pochádza z roku 1570. Bola umiestnená na „bašte“, v poschodovej budove na mieste pri Božom hrobe. Po roku 1829 bola premiestnená do budovy riaditeľstva baní (súčasný Obecný úrad) ako dvojtriedka, ktorá sa zachovala až do roku 2006, kedy bola definitívne zrušená. V súčasnej dobe je v týchto priestoroch umiestnené „Naše múzeum medi“ (2006) baníckeho bratstva Herregrund.

Prvý učiteľ František Stritz je spomínaný z roku 1754 v kanonickej vizitácii. Rektor tunajšej školy bol katolíkom a vizitácia kladne hodnotila jeho mravy. V roku 1780 je uvedený rektor Jozef Dekrét s platom 184 zlatých. Druhým učiteľom bol učiteľ – organista Jozef Schmidt s platom 103,5 zlatých. Náplňou vyučovania bola v tom období slovenčina, nemčina, latinčina, maďarčina, písanie, matematika, biblické dejiny a náboženstvo. Druhý učiteľ vyučoval náboženstvo, písanie, jazyky, aritmetiku, školské predpisy a Sv. Písmo. Hlbšie poznanie o špaňodolinských učiteľoch vniesol František Medrický, ktorý prišiel do obce v roku 1830…V rokoch 1941- 43 bol učiteľom aj Jozef Mistrík, neskôr profesor a známy jazykovedec a grafológ. Historická ľudová škola nesie práve jeho meno, pretože prof. Jozef Mistrík sa v Španej Doline narodil a dodnes tu stojí jeho rodný dom.

Slávnostné otvorenie školy bolo 16.05.2015.

„Krstnou mamou“ sa stala herečka prof. Božidara Turzonovová.”