Vitajte, sme unikátna Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka, sídliaca v baníckej obci Špania Dolina, ktorá je vzdialená od mesta Banská Bystrica, asi 6 km smerom na Donovaly, v nadmorskej výške 728m. Špania Dolina má zaujímavú históriu, hlavne vďaka v minulosti objavenému obrovskému ložisku medeno-striebornej rudy. Od roku 2018 sme sa stali OZ Špaňodolinská Historická škola. Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka sa nachádza v historickej budove, tzv. Lavondórium, ktorá bola vybudovaná v roku 1650. Nájdete ju priamo na námestí v Španej Doline – na Placi 127. V minulosti sa v budove nachádzala manufaktúra na zrýchlenú výrobu zelenej farby. Barokoví maliari, medzi nimi aj Sandro Botticelli, používali vo svojich maľbách kvalitnú, ale veľmi drahú zelenú farbu, pochádzajúcu práve z medených baní v Španej Doline. Baníci ju získavali prirodzeným usadzovaním zelenej cementovej vody, vytekajúcej zo starej štôlne na Pieskoch.
Platné počas celého kalendárneho roka!
• • • OBJEDNAŤ SA • • •
Denné prázdninové dobrodružstvo 2018
• • • OBJEDNAŤ SA • • •
Neskôr bola budova Lavondória využívaná ako banský sklad, skúšobňa medi, banská zasadačka, lazaret, kúpele, cvernová fabrika ... kino. Od začiatku 20. storočia tu pôsobilo „ Potravinové družstvo“. V súčasnosti sa v budove Lavondória nachádza Banícka krčma, dobový obchod „Jedivo a potrebné“ a Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka, ktorá je využívaná ako živé múzeum nielen pre deti a žiakov, ale i dospelých (seniorov)... podpora regionálnej výchovy. Majiteľom starobylej budovy Lavondória je Ing. Ján Piško, ktorý je zároveň aj predsedom OZ Špaňodolinská Historická škola. Riaditeľkou Historickej ľudovej školy je od roku 2018 PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. Od školského roku 2018 / 2019 je Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka pod správou GEOPRODUKT PLUS, s.r.o.
Zoznámte sa s našim tímom
Ing. Ján Piško majiteľ starobylej budovy Lavondória predseda OZ Španodolinská Historicka škola RNDr. Ján Rajnoha konateľ spoločnosti GEOPRODUKT PLUS, .s.r.o. PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. riaditeľka Historickej ľudovej školy prof. J. Mistríka garantka pre priamu výučbu v škole Andrea Lihanová manažérka Historickej ľudovej školy prof. J. Mistríka garant pre strategický rozvoj školy
Naši garanti
Vaše časté otázky a naše odpovede

+421 905 578 906

historickaskola@gmail.com

SK

Kontakty: TELEFÓNNY KONTAKT: KONTAKTNÝ E-MAIL: ADRESA:

+421 905 578 906

historickaskola@gmail.com

OZ Špaňodolinská Historická škola so sídlom v Historickej ľudovej škole prof. Jozefa Mistríka

Na Placi 127

Špania Dolina 974 11

Slovensko

 SLEDUJTE NÁS AJ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH: OBJEDNANIE:

TELEFONICKY

E-MAILOM

ONLINE OBJEDNÁVKOU

Ako sa k nám dostanete?

 © Copyright 2018 Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka Špania Dolina. Všetky práva vyhradené.  Web design by Adv Daniel Očenáš

 

Vitajte, sme unikátna Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka, sídliaca v baníckej obci Špania Dolina, ktorá je vzdialená od mesta Banská Bystrica, asi 6 km smerom na Donovaly, v nadmorskej výške 728m. Špania Dolina má zaujímavú históriu, hlavne vďaka v minulosti objavenému obrovskému ložisku medeno-striebornej rudy. Od roku 2018 sme sa stali OZ Špaňodolinská Historická škola. Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka sa nachádza v historickej budove, tzv. Lavondórium, ktorá bola vybudovaná v roku 1650. Nájdete ju priamo na námestí v Španej Doline – na Placi 127. V minulosti sa v budove nachádzala manufaktúra na zrýchlenú výrobu zelenej farby. Barokoví maliari, medzi nimi aj Sandro Botticelli, používali vo svojich maľbách kvalitnú, ale veľmi drahú zelenú farbu, pochádzajúcu práve z medených baní v Španej Doline. Baníci ju získavali prirodzeným usadzovaním zelenej cementovej vody, vytekajúcej zo starej štôlne na Pieskoch.
Platné počas celého kalendárneho roka!
Denné prázdninové dobrodružstvo 2018
Neskôr bola budova Lavondória využívaná ako banský sklad, skúšobňa medi, banská zasadačka, lazaret, kúpele, cvernová fabrika ... kino. Od začiatku 20. storočia tu pôsobilo „ Potravinové družstvo“. V súčasnosti sa v budove Lavondória nachádza Banícka krčma, dobový obchod „Jedivo a potrebné“ a Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka, ktorá je využívaná ako živé múzeum nielen pre deti a žiakov, ale i dospelých (seniorov)... podpora regionálnej výchovy. Majiteľom starobylej budovy Lavondória je Ing. Ján Piško, ktorý je zároveň aj predsedom OZ Špaňodolinská Historická škola. Riaditeľkou Historickej ľudovej školy je od roku 2018 PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. Od školského roku 2018 / 2019 je Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka pod správou GEOPRODUKT PLUS, s.r.o.
Zoznámte sa s našim tímom
Ing. Ján Piško majiteľ starobylej budovy Lavondória predseda OZ Španodolinská Historicka škola PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. riaditeľka Historickej ľudovej školy prof. J. Mistríka garantka pre priamu výučbu v škole RNDr. Ján Rajnoha konateľ spoločnosti GEOPRODUKT PLUS, .s.r.o. Andrea Lihanová manažérka Historickej ľudovej školy prof. J. Mistríka garant pre strategický rozvoj školy
PONUKOVÝ LiST 1. pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ • Malý Banícky náučný chodník, Banícky orloj, Cisárska štôlňa EXTERIÉR • Výučba v Historickej ľudovej škole prof. Jozefa Mistríka INTERIÉR V cene je zahrnuté : pitný režim, vyučovanie, výtvarný materiál, Výučný list Permoníka max. počet : 24 žiakov ( školy môžu prísť aj 2 triedy naraz, tzn. 2x24 = 1 autobus) min. počet : 10 žiakov
1.MOŽNOSŤ: 1h 30 min/5,50€/osoba. 2.MOŽNOSŤ: 3h/ 11€/osoba.
PONUKOVÝ LiST 2. pre žiakov II .stupňa ZŠ • Stredný Banícky náučný chodník, Banícky orloj, Cisárska štôlňa, halda Maximilián, Tajch EXTERIÉR • Výučba v Historickej ľudovej škole prof. Jozefa Mistríka INTERIÉR V cene je zahrnuté : pitný režim, vyučovanie, výtvarný materiál, Výučný list Permoníka max. počet : 24 žiakov ( školy môžu prísť aj 2 triedy naraz, tzn. 2x24 = 1 autobus) min. počet : 10 žiakov
1.MOŽNOSŤ: 1h 30 min/5,50€/osoba. 2.MOŽNOSŤ: 3h/ 11€/osoba.
PONUKOVÝ LiST 3. pre študentov stredných škôl a gymnázií • Veľký Banícky náučný chodník, Banícky orloj, Cisárska štôlňa, halda Maximilián, šachta Ludovika, EXTERIÉR • Výučba v Historickej ľudovej škole prof. Jozefa Mistríka INTERIÉR V cene je zahrnuté : pitný režim, vyučovanie, výtvarný materiál, Výučný list Permoníka max. počet : 24 žiakov ( školy môžu prísť aj 2 triedy naraz, tzn. 2x24 = 1 autobus) min. počet : 10 žiakov
1.MOŽNOSŤ: 1h 30 min/5,50€/osoba. 2.MOŽNOSŤ: 3h/ 11€/osoba.
PONUKOVÝ LiST 4. pre dospelých / vhodné aj pre seniorov • Prechádzka po Baníckom náučnom chodníku, Banícky orloj, Cisárska štôlňa, Kostol Premenenia Pána EXTERIÉR • Výučba v Historickej ľudovej škole prof. Jozefa Mistríka INTERIÉR v cene je zahrnutý: pitný režim, sprevádzanie a lektorovanie, certifikát max. počet : 24 osôb min. počet : 10 osôb
1.MOŽNOSŤ: 1h 30 min/5,50€/osoba. 2.MOŽNOSŤ: 3h/ 11€/osoba.
PONUKOVÝ LiST 5. víkendový / vhodné pre všetky vekové kategórie • Výučba v Historickej ľudovej škole prof. Jozefa Mistríka INTERIÉR • Prechádzka po Baníckom náučnom chodníku, Banícky orloj, Cisárska štôlňa, Kostol Premenenia Pána EXTERIÉR v cene je zahrnutý: pitný režim, sprevádzanie a lektorovanie, certifikát max. počet : 24 osôb min. počet : 10 osôb • Obed nie je v cene. Je možné si ho samostatne dokúpiť •Začiatok o 10:00 koniec 12:00
Deti do 3 rokov zdarma 10,00€/osoba
Vaše časté otázky a naše odpovede

+421 905 578 906

historickaskola@gmail.com

SK

Kontakty: TELEFÓNNY KONTAKT: KONTAKTNÝ E-MAIL: ADRESA:
 SLEDUJTE NÁS AJ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH: OBJEDNANIE:
Ako sa k nám dostanete?

 

Denné prázdninové dobrodružstvo 2018
Platné počas celého kalendárneho roka!
Vitajte, sme unikátna Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka, sídliaca v baníckej obci Špania Dolina, ktorá je vzdialená od mesta Banská Bystrica, asi 6 km smerom na Donovaly, v nadmorskej výške 728m. Špania Dolina má zaujímavú históriu, hlavne vďaka v minulosti objavenému obrovskému ložisku medeno-striebornej rudy. Od roku 2018 sme sa stali OZ Špaňodolinská Historická škola. Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka sa nachádza v historickej budove, tzv. Lavondórium, ktorá bola vybudovaná v roku 1650. Nájdete ju priamo na námestí v Španej Doline – na Placi 127. V minulosti sa v budove nachádzala manufaktúra na zrýchlenú výrobu zelenej farby. Barokoví maliari, medzi nimi aj Sandro Botticelli, používali vo svojich maľbách kvalitnú, ale veľmi drahú zelenú farbu, pochádzajúcu práve z medených baní v Španej Doline. Baníci ju získavali prirodzeným usadzovaním zelenej cementovej vody, vytekajúcej zo starej štôlne na Pieskoch.
• • • OBJEDNAŤ SA • • •
• • • OBJEDNAŤ SA • • •
Neskôr bola budova Lavondória využívaná ako banský sklad, skúšobňa medi, banská zasadačka, lazaret, kúpele, cvernová fabrika ... kino. Od začiatku 20. storočia tu pôsobilo „ Potravinové družstvo“. V súčasnosti sa v budove Lavondória nachádza Banícka krčma, dobový obchod „Jedivo a potrebné“ a Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka, ktorá je využívaná ako živé múzeum nielen pre deti a žiakov, ale i dospelých (seniorov)... podpora regionálnej výchovy. Majiteľom starobylej budovy Lavondória je Ing. Ján Piško, ktorý je zároveň aj predsedom OZ Špaňodolinská Historická škola. Riaditeľkou Historickej ľudovej školy je od roku 2018 PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. Od školského roku 2018 / 2019 je Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka pod správou GEOPRODUKT PLUS, s.r.o.
Zoznámte sa s našim tímom
Ing. Ján Piško majiteľ starobylej budovy Lavondória predseda OZ Španodolinská Historicka škola garant pre strategický rozvoj školy
PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. riaditeľka Historickej ľudovej školy prof. J. Mistríka garantka pre priamu výučbu v škole
Naši garanti
Vaše časté otázky a naše odpovede

+421 905 578 906

historickaskola@gmail.com

SK

Kontakty: TELEFÓNNY KONTAKT: KONTAKTNÝ E-MAIL: ADRESA:

+421 905 578 906

historickaskola@gmail.com

OZ Špaňodolinská Historická škola so sídlom v Historickej ľudovej škole prof. Jozefa Mistríka

Na Placi 127

Špania Dolina 974 11

Slovensko

 SLEDUJTE NÁS AJ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH: OBJEDNANIE:

TELEFONICKY

E-MAILOM

ONLINE OBJEDNÁVKOU

Ako sa k nám dostanete?

 © Copyright 2018 Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka Špania Dolina. Všetky práva vyhradené.  Web design by Adv Daniel Očenáš

Denné prázdninové dobrodružstvo 2018
Platné počas celého kalendárneho roka!
Vitajte, sme unikátna Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka, sídliaca v baníckej obci Špania Dolina, ktorá je vzdialená od mesta Banská Bystrica, asi 6 km smerom na Donovaly, v nadmorskej výške 728m. Špania Dolina má zaujímavú históriu, hlavne vďaka v minulosti objavenému obrovskému ložisku medeno-striebornej rudy. Od roku 2018 sme sa stali OZ Špaňodolinská Historická škola. Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka sa nachádza v historickej budove, tzv. Lavondórium, ktorá bola vybudovaná v roku 1650. Nájdete ju priamo na námestí v Španej Doline – na Placi 127. V minulosti sa v budove nachádzala manufaktúra na zrýchlenú výrobu zelenej farby. Barokoví maliari, medzi nimi aj Sandro Botticelli, používali vo svojich maľbách kvalitnú, ale veľmi drahú zelenú farbu, pochádzajúcu práve z medených baní v Španej Doline. Baníci ju získavali prirodzeným usadzovaním zelenej cementovej vody, vytekajúcej zo starej štôlne na Pieskoch.
Neskôr bola budova Lavondória využívaná ako banský sklad, skúšobňa medi, banská zasadačka, lazaret, kúpele, cvernová fabrika ... kino. Od začiatku 20. storočia tu pôsobilo „ Potravinové družstvo“. V súčasnosti sa v budove Lavondória nachádza Banícka krčma, dobový obchod „Jedivo a potrebné“ a Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka, ktorá je využívaná ako živé múzeum nielen pre deti a žiakov, ale i dospelých (seniorov)... podpora regionálnej výchovy. Majiteľom starobylej budovy Lavondória je Ing. Ján Piško, ktorý je zároveň aj predsedom OZ Špaňodolinská Historická škola. Riaditeľkou Historickej ľudovej školy je od roku 2018 PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. Od školského roku 2018 / 2019 je Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka pod správou GEOPRODUKT PLUS, s.r.o.
Zoznámte sa s našim tímom
Ing. Ján Piško majiteľ starobylej budovy Lavondória predseda OZ Španodolinská Historicka škola garant pre strategický rozvoj školy
PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. riaditeľka Historickej ľudovej školy prof. J. Mistríka garantka pre priamu výučbu v škole
Vaše časté otázky a naše odpovede

+421 905 578 906

historickaskola@gmail.com

Kontakty: TELEFÓNNY KONTAKT: KONTAKTNÝ E-MAIL: ADRESA:

+421 905 578 906

historickaskola@gmail.com

OZ Špaňodolinská Historická škola so sídlom v Historickej ľudovej škole prof. Jozefa Mistríka

Na Placi 127

Špania Dolina 974 11

Slovensko

 SLEDUJTE NÁS AJ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH: OBJEDNANIE:

TELEFONICKY

E-MAILOM

ONLINE OBJEDNÁVKOU

 © Copyright 2018 Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka Špania Dolina. Všetky práva vyhradené.

Web design by Adv Daniel Očenáš

Neskôr bola budova Lavondória využívaná ako banský sklad, skúšobňa medi, banská zasadačka, lazaret, kúpele, cvernová fabrika ... kino. Od začiatku 20. storočia tu pôsobilo „ Potravinové družstvo“. V súčasnosti sa v budove Lavondória nachádza Banícka krčma, dobový obchod „Jedivo a potrebné“ a Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka, ktorá je využívaná ako živé múzeum nielen pre deti a žiakov, ale i dospelých (seniorov)... podpora regionálnej výchovy. Majiteľom starobylej budovy Lavondória je Ing. Ján Piško, ktorý je zároveň aj predsedom OZ Špaňodolinská Historická škola. Riaditeľkou Historickej ľudovej školy je od roku 2018 PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. Od školského roku 2018 / 2019 je Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka pod správou GEOPRODUKT PLUS, s.r.o.
Denné prázdninové dobrodružstvo 2018
Platné počas celého kalendárneho roka!
Vitajte, sme unikátna Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka, sídliaca v baníckej obci Špania Dolina, ktorá je vzdialená od mesta Banská Bystrica, asi 6 km smerom na Donovaly, v nadmorskej výške 728m. Špania Dolina má zaujímavú históriu, hlavne vďaka v minulosti objavenému obrovskému ložisku medeno-striebornej rudy. Od roku 2018 sme sa stali OZ Špaňodolinská Historická škola. Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka sa nachádza v historickej budove, tzv. Lavondórium, ktorá bola vybudovaná v roku 1650. Nájdete ju priamo na námestí v Španej Doline – na Placi 127. V minulosti sa v budove nachádzala manufaktúra na zrýchlenú výrobu zelenej farby. Barokoví maliari, medzi nimi aj Sandro Botticelli, používali vo svojich maľbách kvalitnú, ale veľmi drahú zelenú farbu, pochádzajúcu práve z medených baní v Španej Doline. Baníci ju získavali prirodzeným usadzovaním zelenej cementovej vody, vytekajúcej zo starej štôlne na Pieskoch.
• • • OBJEDNAŤ SA • • • • • • OBJEDNAŤ SA • • •
PONUKOVÝ LiST 1. pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ • Malý Banícky náučný chodník, Banícky orloj, Cisárska štôlňa EXTERIÉR • Výučba v Historickej ľudovej škole prof. Jozefa Mistríka INTERIÉR V cene je zahrnuté: pitný režim, vyučovanie, výtvarný materiál, Výučný list Permoníka max. počet : 24 žiakov ( školy môžu prísť aj 2 triedy naraz, tzn. 2x24 = 1 autobus) min. počet : 10 žiakov
1.MOŽNOSŤ: 1h 30 min/5,50€/osoba. 2.MOŽNOSŤ: 3h/ 11€/osoba.
PONUKOVÝ LiST 2. pre žiakov II .stupňa ZŠ • Stredný Banícky náučný chodník, halda Maximilián, Banícky orloj, Cisárska štôlňa EXTERIÉR • Výučba v Historickej ľudovej škole prof. Jozefa Mistríka INTERIÉR V cene je zahrnuté: pitný režim, vyučovanie, výtvarný materiál, Výučný list Permoníka max. počet : 24 žiakov ( školy môžu prísť aj 2 triedy naraz, tzn. 2x24 = 1 autobus) min. počet : 10 žiakov
1.MOŽNOSŤ: 1h 30 min/5,50€/osoba. 2.MOŽNOSŤ: 3h/ 11€/osoba.
PONUKOVÝ LiST 3. pre študentov stredných škôl a gymnázií • Banícky náučný chodník, halda Maximilián, šachta Ludovika, Banícky orloj, Cisárska štôlňa EXTERIÉR • Výučba v Historickej ľudovej škole prof. Jozefa Mistríka INTERIÉR V cene je zahrnuté: pitný režim, vyučovanie, výtvarný materiál, Výučný list Permoníka max. počet : 24 žiakov ( školy môžu prísť aj 2 triedy naraz, tzn. 2x24 = 1 autobus) min. počet : 10 žiakov
1.MOŽNOSŤ: 1h 30 min/5,50€/osoba. 2.MOŽNOSŤ: 3h/ 11€/osoba.
PONUKOVÝ LiST 4. pre dospelých / vhodné aj pre seniorov • Prechádzka po Baníckom náučnom chodníku, Banícky orloj, Cisárska štôlňa EXTERIÉR • Výučba v Historickej ľudovej škole prof. Jozefa Mistríka INTERIÉR v cene je zahrnutý: pitný režim, sprevádzanie a lektorovanie, certifikát max. počet : 24 osôb min. počet : 10 osôb
1.MOŽNOSŤ: 1h 30 min/5,50€/osoba. 2.MOŽNOSŤ: 3h/ 11€/osoba.
PONUKOVÝ LiST 5. víkendový / vhodné pre všetky vekové kategórie • Výučba v Historickej ľudovej škole prof. Jozefa Mistríka INTERIÉR • Prechádzka po Baníckom náučnom chodníku, Banícky orloj, Cisárska štôlňa, Kostol Premenenia Pána EXTERIÉR v cene je zahrnutý: pitný režim, sprevádzanie a lektorovanie, certifikát max. počet : 24 osôb min. počet : 10 osôb • Obed nie je v cene. Je možné si ho samostatne dokúpiť •Začiatok o 10:00 koniec 12:00
1.MOŽNOSŤ: 1h 30 min/5,50€/osoba. 2.MOŽNOSŤ: 3h/ 11€/osoba.
Vaše časté otázky a naše odpovede.

+421 905 578 906

historickaskola@gmail.com

 © Copyright 2018 Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka Špania Dolina. Všetky práva vyhradené.  Web design by Adv Daniel Očenáš

Kontakty: TELEFÓNNY KONTAKT: KONTAKTNÝ E-MAIL: ADRESA:  SLEDUJTE NÁS AJ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH: OBJEDNANIE:

TELEFONICKY

E-MAILOM

ONLINE OBJEDNÁVKOU

+421 905 578 906

historickaskola@gmail.com

OZ Špaňodolinská Historická škola so sídlom v Historickej ľudovej škole prof. Jozefa Mistríka

Na Placi 127

Špania Dolina 974 11

Slovensko

Ako sa k nám dostanete?
Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookie. SÚHLASÍM