Vitajte, sme unikátna Historická škola prof. Jozefa Mistríka, sídliaca v baníckej obci Špania Dolina, ktorá je vzdialená od mesta Banská Bystrica, asi 6 km smerom na Donovaly, v nadmorskej výške 728m. Špania Dolina má zaujímavú históriu, hlavne vďaka v minulosti objavenému obrovskému ložisku medeno-striebornej rudy. Historická škola prof. Jozefa Mistríka sa nachádza v historickej budove, tzv. Lavondórium, ktorá bola postavená v roku 1650. Nájdete ju priamo na námestí v Španej Doline – na Placi 127. V minulosti sa v budove nachádzala manufaktúra na zrýchlenú výrobu zelenej farby. Barokoví maliari, medzi nimi aj Sandro Botticelli, používali vo svojich maľbách kvalitnú, ale veľmi drahú zelenú farbu, pochádzajúcu práve z medených baní v Španej Doline. Baníci ju získavali prirodzeným usadzovaním zelenej cementovej vody, vytekajúcej zo starej štôlne na Pieskoch.
Platné počas celého kalendárneho roka!
• • • OBJEDNAŤ SA • • •
Denné prázdninové dobrodružstvo 2019
• • • OBJEDNAŤ SA • • •
Za podporu v roku 2019 ďakujeme BBSK.
Zoznámte sa s našim tímom
Ing. Ján Piško majiteľ starobylej budovy Lavondória predseda OZ Špaňodolinská historická škola PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. riaditeľka Historickej školy prof. J. Mistríka garantka pre priamu výučbu v škole
Naši garanti
Vaše časté otázky a naše odpovede

+421 905 578 906

historickaskola@gmail.com

SK

Kontakty: TELEFÓNNY KONTAKT: KONTAKTNÝ E-MAIL: ADRESA:

+421 905 578 906

historickaskola@gmail.com

Historická škola prof. Jozefa Mistríka

Na Placi 127

Špania Dolina 974 11

Slovensko

 SLEDUJTE NÁS AJ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH: OBJEDNANIE:

TELEFONICKY

E-MAILOM

ONLINE OBJEDNÁVKOU

Ako sa k nám dostanete?

 © Copyright 2020 Historická škola prof. Jozefa Mistríka Špania Dolina. Všetky práva vyhradené.  Web design by www.danielocenas.sk

 

Vitajte, sme unikátna Historická škola prof. Jozefa Mistríka, sídliaca v baníckej obci Špania Dolina, ktorá je vzdialená od mesta Banská Bystrica, asi 6 km smerom na Donovaly, v nadmorskej výške 728m. Špania Dolina má zaujímavú históriu, hlavne vďaka v minulosti objavenému obrovskému ložisku medeno-striebornej rudy. Historická škola prof. Jozefa Mistríka sa nachádza v historickej budove, tzv. Lavondórium, ktorá bola postavená v roku 1650. Nájdete ju priamo na námestí v Španej Doline – na Placi 127. V minulosti sa v budove nachádzala manufaktúra na zrýchlenú výrobu zelenej farby. Barokoví maliari, medzi nimi aj Sandro Botticelli, používali vo svojich maľbách kvalitnú, ale veľmi drahú zelenú farbu, pochádzajúcu práve z medených baní v Španej Doline. Baníci ju získavali prirodzeným usadzovaním zelenej cementovej vody, vytekajúcej zo starej štôlne na Pieskoch.
Platné počas celého kalendárneho roka!
Denné prázdninové dobrodružstvo 2019
Neskôr bola budova Lavondória využívaná ako banský sklad, skúšobňa medi, banská zasadačka, lazaret, kúpele, cvernová fabrika ... kino. Od začiatku 20. storočia tu pôsobilo „ Potravinové družstvo“. V súčasnosti sa v budove Lavondória nachádza Banícka krčma, dobový obchod „Jedivo a potrebné“ a Historická škola prof. Jozefa Mistríka, ktorá je využívaná ako živé múzeum nielen pre deti a žiakov, ale i dospelých (seniorov)... podpora regionálnej výchovy. Majiteľom starobylej budovy Lavondória je Ing. Ján Piško, ktorý je zároveň aj jedným zo zakladateľov Ľudovej školy prof. Jozefa Mistríka (16.5.2015). Ľudová škola prof. Jozefa Mistríka bola premenovaná v roku 2017 na Historickú ľudovú školu prof. Jozefa Mistríka. Riaditeľkou Historickej školy sa stáva PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. V marci 2018 bolo založené OZ Špaňodolinská historická škola. Budeme rady, ak sa rozhodnete podporiť aktivity nášho OZ formou poukázania 2% z daní -
Za podporu v roku 2019 ďakujeme BBSK.
Zoznámte sa s našim tímom
Ing. Ján Piško majiteľ starobylej budovy Lavondória predseda OZ Špaňodolinská historická škola PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. riaditeľka Historickej školy prof. J. Mistríka garantka pre priamu výučbu v škole
PONUKOVÝ List 1. pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ • Malý Banícky náučný chodník, Banícky orloj, Cisárska štôlňa EXTERIÉR • Program v Historickej škole prof. Jozefa Mistríka INTERIÉR V cene je zahrnuté : pitný režim, vyučovanie, výtvarný materiál, Výučný list Permoníka max. počet : 24 žiakov ( školy môžu prísť aj 2 triedy naraz, tzn. 2x24 = 1 autobus) min. počet : 10 žiakov
1.MOŽNOSŤ: 1h /7€/osoba. 2.MOŽNOSŤ: 2h/ 10€/osoba.
PONUKOVÝ List 2. pre žiakov II .stupňa ZŠ • Stredný Banícky náučný chodník, Banícky orloj, Cisárska štôlňa, halda Maximilián, Tajch EXTERIÉR • Program v Historickej škole prof. Jozefa Mistríka INTERIÉR V cene je zahrnuté : pitný režim, vyučovanie, výtvarný materiál, Výučný list Permoníka max. počet : 24 žiakov ( školy môžu prísť aj 2 triedy naraz, tzn. 2x24 = 1 autobus) min. počet : 10 žiakov
1.MOŽNOSŤ: 1h /7€/osoba. 2.MOŽNOSŤ: 2h/ 10€/osoba.
PONUKOVÝ List 3. pre študentov stredných škôl a gymnázií • Veľký Banícky náučný chodník, Banícky orloj, Cisárska štôlňa, halda Maximilián, šachta Ludovika, EXTERIÉR • Program v Historickej škole prof. Jozefa Mistríka INTERIÉR V cene je zahrnuté : pitný režim, vyučovanie, výtvarný materiál, Výučný list Permoníka max. počet : 24 žiakov ( školy môžu prísť aj 2 triedy naraz, tzn. 2x24 = 1 autobus) min. počet : 10 žiakov
1.MOŽNOSŤ: 1h /7€/osoba. 2.MOŽNOSŤ: 2h/ 10€/osoba.
PONUKOVÝ List 4. pre dospelých / vhodné aj pre seniorov • Prechádzka po Baníckom náučnom chodníku, Banícky orloj, Cisárska štôlňa, Kostol Premenenia Pána EXTERIÉR • Program v Historickej škole prof. Jozefa Mistríka INTERIÉR v cene je zahrnutý: pitný režim, sprevádzanie a lektorovanie, Výučný list Permoníka max. počet : 24 osôb min. počet : 10 osôb
1.MOŽNOSŤ: 1h /7€/osoba. 2.MOŽNOSŤ: 2h/ 10€/osoba.
PONUKOVÝ List 5. víkendový vhodný pre všetky vekové kategórie aj pre rodiny s deťmi • Program v Historickej škole prof. Jozefa Mistríka INTERIÉR • Prechádzka po Baníckom náučnom chodníku, Banícky orloj, Cisárska štôlňa, Kostol Premenenia Pána EXTERIÉR v cene je zahrnutý: pitný režim, sprevádzanie a lektorovanie, Výučný list Permoníka max. počet : 24 osôb min. počet : 10 osôb • Obed nie je v cene. Je možné si ho samostatne dokúpiť • Od 10:00 hod do 12:00 hod
10,00€/dospelý 5,00€/deti
PONUKOVÝ List 6. tvorivé dielne / pre žiakov 7 - 12 rokov • Sú inšpirované tradíciami Španej Doliny a ročnými obdobiami • Rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky • Rozvoj farebnej a tvarovej citlivosti • Tvorivé aktivity s výtvarným materiálom INTERIÉR v cene je zahrnutý: výtvarný materiál, pitný režim, odborné vedenie tvorivých dielní • Obed nie je v cene. Je možné si ho samostatne dokúpiť • Od 9:00 hod do 12:00 hod max. počet : 24 osôb min. počet : 10 osôb
11,00€/osoba
PONUKOVÝ LiST 7. tvorivé workshopy pre dospelých jednotlivcov, ale i skupiny • jednodňové / víkendové (So-Ne) • Je možné si doobjednať ubytovanie aj stravu PROGRAM WORKSHOPU:
Vaše časté otázky a naše odpovede

+421 905 578 906

historickaskola@gmail.com

SK

Kontakty: TELEFÓNNY KONTAKT: KONTAKTNÝ E-MAIL: ADRESA:
 SLEDUJTE NÁS AJ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH: OBJEDNANIE:
Ako sa k nám dostanete?

 

Denné prázdninové dobrodružstvo 2018
Platné počas celého kalendárneho roka!
Vitajte, sme unikátna Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka, sídliaca v baníckej obci Špania Dolina, ktorá je vzdialená od mesta Banská Bystrica, asi 6 km smerom na Donovaly, v nadmorskej výške 728m. Špania Dolina má zaujímavú históriu, hlavne vďaka v minulosti objavenému obrovskému ložisku medeno-striebornej rudy. Od roku 2018 sme sa stali OZ Špaňodolinská Historická škola. Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka sa nachádza v historickej budove, tzv. Lavondórium, ktorá bola vybudovaná v roku 1650. Nájdete ju priamo na námestí v Španej Doline – na Placi 127. V minulosti sa v budove nachádzala manufaktúra na zrýchlenú výrobu zelenej farby. Barokoví maliari, medzi nimi aj Sandro Botticelli, používali vo svojich maľbách kvalitnú, ale veľmi drahú zelenú farbu, pochádzajúcu práve z medených baní v Španej Doline. Baníci ju získavali prirodzeným usadzovaním zelenej cementovej vody, vytekajúcej zo starej štôlne na Pieskoch.
• • • OBJEDNAŤ SA • • •
• • • OBJEDNAŤ SA • • •
Za podporu v roku 2019 ďakujeme BBSK.
Zoznámte sa s našim tímom
Ing. Ján Piško majiteľ starobylej budovy Lavondória predseda OZ Špaňodolinská historická škola
PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. riaditeľka Historickej ľudovej školy prof. J. Mistríka garantka pre priamu výučbu v škole
Naši garanti
Vaše časté otázky a naše odpovede

+421 905 578 906

historickaskola@gmail.com

SK

Kontakty: TELEFÓNNY KONTAKT: KONTAKTNÝ E-MAIL: ADRESA:

+421 905 578 906

historickaskola@gmail.com

Historická škola prof. Jozefa Mistríka

Na Placi 127

Špania Dolina 974 11

Slovensko

 SLEDUJTE NÁS AJ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH: OBJEDNANIE:

TELEFONICKY

E-MAILOM

ONLINE OBJEDNÁVKOU

Ako sa k nám dostanete?

 © Copyright 2020 Historická škola prof. Jozefa Mistríka Špania Dolina. Všetky práva vyhradené.

Web design by www.danielocenas.sk

Denné prázdninové dobrodružstvo 2018
Platné počas celého kalendárneho roka!
Vitajte, sme unikátna Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka, sídliaca v baníckej obci Špania Dolina, ktorá je vzdialená od mesta Banská Bystrica, asi 6 km smerom na Donovaly, v nadmorskej výške 728m. Špania Dolina má zaujímavú históriu, hlavne vďaka v minulosti objavenému obrovskému ložisku medeno-striebornej rudy. Od roku 2018 sme sa stali OZ Špaňodolinská Historická škola. Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka sa nachádza v historickej budove, tzv. Lavondórium, ktorá bola vybudovaná v roku 1650. Nájdete ju priamo na námestí v Španej Doline – na Placi 127. V minulosti sa v budove nachádzala manufaktúra na zrýchlenú výrobu zelenej farby. Barokoví maliari, medzi nimi aj Sandro Botticelli, používali vo svojich maľbách kvalitnú, ale veľmi drahú zelenú farbu, pochádzajúcu práve z medených baní v Španej Doline. Baníci ju získavali prirodzeným usadzovaním zelenej cementovej vody, vytekajúcej zo starej štôlne na Pieskoch.
Za podporu v roku 2019 ďakujeme BBSK.
Zoznámte sa s našim tímom
Ing. Ján Piško majiteľ starobylej budovy Lavondória predseda OZ Špaňodolinská historická škola
PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. riaditeľka Historickej ľudovej školy prof. J. Mistríka garantka pre priamu výučbu v škole
Vaše časté otázky a naše odpovede

+421 905 578 906

historickaskola@gmail.com

Kontakty: TELEFÓNNY KONTAKT: KONTAKTNÝ E-MAIL: ADRESA:

+421 905 578 906

historickaskola@gmail.com

Historická škola prof. Jozefa Mistríka

Na Placi 127

Špania Dolina 974 11

Slovensko

 SLEDUJTE NÁS AJ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH: OBJEDNANIE:

TELEFONICKY

E-MAILOM

ONLINE OBJEDNÁVKOU

 © Copyright 2020 Historická škola prof. Jozefa Mistríka Špania Dolina. Všetky práva vyhradené.

Web design by www.danielocenas.sk

Denné prázdninové dobrodružstvo 2018
Platné počas celého kalendárneho roka!
Vitajte, sme unikátna Historická škola prof. Jozefa Mistríka, sídliaca v baníckej obci Špania Dolina, ktorá je vzdialená od mesta Banská Bystrica, asi 6 km smerom na Donovaly, v nadmorskej výške 728m. Špania Dolina má zaujímavú históriu, hlavne vďaka v minulosti objavenému obrovskému ložisku medeno-striebornej rudy. Historická škola prof. Jozefa Mistríka sa nachádza v historickej budove, tzv. Lavondórium, ktorá bola vybudovaná v roku 1650. Nájdete ju priamo na námestí v Španej Doline – na Placi 127. V minulosti sa v budove nachádzala manufaktúra na zrýchlenú výrobu zelenej farby. Barokoví maliari, medzi nimi aj Sandro Botticelli, používali vo svojich maľbách kvalitnú, ale veľmi drahú zelenú farbu, pochádzajúcu práve z medených baní v Španej Doline. Baníci ju získavali prirodzeným usadzovaním zelenej cementovej vody, vytekajúcej zo starej štôlne na Pieskoch.
• • • OBJEDNAŤ SA • • • • • • OBJEDNAŤ SA • • •
Za podporu v roku 2019 ďakujeme BBSK.
Zoznámte sa s našim tímom
Ing. Ján Piško majiteľ starobylej budovy Lavondória predseda OZ Špaňodolinská historická škola
PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. riaditeľka Historickej školy prof. J. Mistríka garantka pre priamu výučbu v škole
Naši garanti
Vaše časté otázky a naše odpovede

+421 905 578 906

historickaskola@gmail.com

 © Copyright 2020 Historická škola prof. Jozefa Mistríka Špania Dolina.

Všetky práva vyhradené.  Web design by www.danielocenas.sk

Kontakty: TELEFÓNNY KONTAKT: KONTAKTNÝ E-MAIL: ADRESA:  SLEDUJTE NÁS AJ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH: OBJEDNANIE:

TELEFONICKY

E-MAILOM

ONLINE OBJEDNÁVKOU

+421 905 578 906

historickaskola@gmail.com

Historická škola prof. Jozefa Mistríka

Na Placi 127

Špania Dolina 974 11

Slovensko

Ako sa k nám dostanete?
Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookie. SÚHLASÍM