Vitajte,

sme unikátna Historická škola prof. Jozefa Mistríka, sídliaca v baníckej obci Špania Dolina, ktorá je vzdialená od mesta Banská Bystrica, asi 6 km smerom na Donovaly, v nadmorskej výške 728m. Špania Dolina má zaujímavú históriu, hlavne vďaka v minulosti objavenému obrovskému ložisku medeno-striebornej rudy.

Historická škola prof. Jozefa Mistríka sa nachádza v historickej budove, tzv. Lavondórium, ktorá bola postavená v roku 1650. Nájdete ju priamo na námestí v Španej Doline – na Placi 127. V minulosti sa v budove nachádzala manufaktúra na zrýchlenú výrobu zelenej farby. Barokoví maliari, medzi nimi aj Sandro Botticelli, používali vo svojich maľbách kvalitnú, ale veľmi drahú zelenú farbu, pochádzajúcu práve z medených baní v Španej Doline. Baníci ju získavali prirodzeným usadzovaním zelenej cementovej vody, vytekajúcej zo starej štôlne na Pieskoch.

Neskôr bola budova Lavondória využívaná ako banský sklad, skúšobňa medi, banská zasadačka, lazaret, kúpele, cvernová fabrika … kino. Od začiatku 20. storočia tu pôsobilo „ Potravinové družstvo“.

V súčasnosti sa v budove Lavondória nachádza Banícka krčma, dobový obchod „Jedivo a potrebné“ a Historická škola prof. Jozefa Mistríka, ktorá je využívaná ako živé múzeum nielen pre deti a žiakov, ale i dospelých (seniorov)… podpora regionálnej výchovy.

Majiteľom starobylej budovy Lavondória je Ing. Ján Piško, ktorý je zároveň aj jedným zo zakladateľov Ľudovej školy prof. Jozefa Mistríka (16.5.2015). Ľudová škola prof. Jozefa Mistríka bola premenovaná v roku 2017 na Historickú ľudovú školu prof. Jozefa Mistríka. Riaditeľkou Historickej školy sa stáva PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD.

V marci 2018 bolo založené OZ Špaňodolinská historická škola. Budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť aktivity nášho OZ formou poukázania 2% z daní – bližšie informácie tu.

Za podporu v roku 2019 ďakujeme BBSK.

Zoznámte sa s našim tímom

pisko

Ing. Ján Piško

majiteľ starobylej budovy Lavondória
predseda OZ Špaňodolinská historická škola

lw

PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD.

riaditeľka Historickej školy prof. J. Mistríka
garantka pre priamu výučbu v škole

PONUKOVÝ LIST 1.

pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ

• Malý Banícky náučný chodník, Banícky orloj, Cisárska štôlňa
EXTERIÉR

• Program v Historickej škole prof. Jozefa Mistríka
INTERIÉR

V cene je zahrnuté : pitný režim, vyučovanie, výtvarný materiál

max. počet : 24 žiakov
(školy môžu prísť aj 2 triedy naraz, tzn. 2x24 = 1 autobus)
min. počet : 10 žiakov

2h/ 10€/osoba.

PONUKOVÝ LIST 2.

pre žiakov II .stupňa ZŠ

• Stredný Banícky náučný chodník, Banícky orloj, Cisárska štôlňa, halda Maximilián, Tajch
EXTERIÉR

• Program v Historickej škole prof. Jozefa Mistríka
INTERIÉR

V cene je zahrnuté : pitný režim, vyučovanie, výtvarný materiál

max. počet : 24 žiakov
(školy môžu prísť aj 2 triedy naraz, tzn. 2x24 = 1 autobus)
min. počet : 10 žiakov​

2h/ 10€/osoba.

PONUKOVÝ LIST 3.

pre študentov stredných škôl a gymnázií

• Veľký Banícky náučný chodník, Banícky orloj, Cisárska štôlňa, halda Maximilián, šachta Ludovika,
EXTERIÉR

• Program v Historickej škole prof. Jozefa Mistríka
INTERIÉR

V cene je zahrnuté : pitný režim, vyučovanie, výtvarný materiál

max. počet : 24 žiakov
(školy môžu prísť aj 2 triedy naraz, tzn. 2x24 = 1 autobus)
min. počet : 10 žiakov

2h/ 10€/osoba.

PONUKOVÝ LIST 4.

pre žiakov II .stupňa ZŠ

• Prechádzka po Baníckom náučnom chodníku, Banícky orloj, Cisárska štôlňa, Kostol Premenenia Pána

EXTERIÉR


• Program v Historickej škole prof. Jozefa Mistríka

INTERIÉR


v cene je zahrnutý: pitný režim, sprevádzanie a lektorovanie

max. počet : 24 osôb

min. počet : 10 osôb

2h/ 10€/osoba.

PONUKOVÝ LIST 5.

víkendový

vhodný pre všetky vekové kategórie aj pre rodiny s deťmi

• Program v Historickej škole prof. Jozefa Mistríka
INTERIÉR

• Prechádzka po Baníckom náučnom chodníku, Banícky orloj, Cisárska štôlňa, Kostol Premenenia Pána
EXTERIÉR

v cene je zahrnutý: pitný režim, sprevádzanie a lektorovanie,

max. počet : 24 osôb
min. počet : 10 osôb

• Obed nie je v cene. Je možné si ho samostatne dokúpiť
• Od 10:00 hod do 12:00 hod

2h/ 10€/osoba, deti do 4 rokov zdarma.

PONUKOVÝ LIST 6.

tvorivé dielne / pre žiakov 7 - 12 rokov

• Sú inšpirované tradíciami Španej Doliny a ročnými obdobiami

• Rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky

• Rozvoj farebnej a tvarovej citlivosti

• Tvorivé aktivity s výtvarným materiálom
INTERIÉR

v cene je zahrnutý: výtvarný materiál, pitný režim, odborné vedenie tvorivých dielní

• Obed nie je v cene. Je možné si ho samostatne dokúpiť

• Od 9:00 hod do 12:00 hod
max. počet : 24 osôb
min. počet : 10 osôb

10€/osoba.

PONUKOVÝ LIST 7.

tvorivé workshopy pre dospelých
jednotlivcov, ale i skupiny

• jednodňové / víkendové (So-Ne)
• Je možné si doobjednať ubytovanie aj stravu

PROGRAM WORKSHOPU:

FAQ

Vaše časté otázky a naše odpovede

  • Áno, kompletný obed je možné pre vás zabezpečiť za výhodnú cenu prostredníctvom telefónneho dohovoru (+421 905 578 906 ).

V programe sú zahrnuté rôznorodé aktivity, viažúce sa na históriu unikátneho priestoru obce Špania Dolina (genius loci). Kompletný program sa skladá z dvoch častí: Prvá časť sa realizuje v interiéri Historickej školy prof. Jozefa Mistríka. Druhou časťou programu je komentovaná prechádzka po náučnom banskom chodníku. Výtvarný materiál, pitný režim, výučný list permoníka, odborné vedenie a lektorovanie je zahrnuté v cene každého z ponúkaných možností programu, tzv. Ponukových listov. Podrobnejšie informácie je možné získať cez telefonický kontakt: +421 905 578 906, alebo e-mailom historickaskola@gmail.com.