PROGRAM:

ŠPANiA DOLiNA – banícka obec, ukrytá vysoko v horách.
Od nepamäti je známa ohromným náleziskom medenej rudy.
…ukrýva mnoho tajomstiev z dávnej minulosti…
Program je zameraný nielen na banícku históriu Španej Doliny, ale i …. všeličo iné
….rozvoj regionálnej výchovy.

Vstúpte do tvorivého centra – HiSTORiCKEJ ŠKOLY PROF. J. MiSTRíKA,
sídliacej priamo v strede obce Špania Dolina.
Našim poslaním je,
mnohé z dávnych tajomstiev Španej Doliny poodhaliť každému,
kto k nám zavíta.
Tešíme sa na osobné stretnutia s vami !