Naši garanti:

garant pre pedagogickú odbornosť: Prof. PhDr.E. Mistrík,CSc. profesor na UK, Bratislava
garant pre historickú odbornosť: PhDr.V.Michalička,CSc. múzeum školstva a pedagogiky, Bratislava
garant pre priamu výučbu a lektorovanie: PaedDr.K. Lucinkiewiczová,PhD., riaditeľka HŠ pJM
Ing. Ján Piško predseda OZ Špaňodolinská historická škola